Header

Varaa aika puhelimitse: 09 2280 5267 / ma-pe klo 8.30-11.00 ja 12.00-15.30    |    Ajanvaraus

Tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus 2019-2021

Koulutuksen laajuus on 31 opintopistettä ja se on suunnattu psykoterapeuteille, jotka työskentelevät parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa Kelan pätevyyden paripsykoterapiaan.

Koulutus antaa hyvät valmiudet tunnekeskeiseen pariterapiaan, joka on hyvin tutkittu ja vaikuttava hoitomuoto.

Koulutus antaa edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden suorittamiseen (International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Ottawa, Kanada). Koulutus painottuu kokemukselliseen, vuorovaikutteiseen ja tavoitteelliseen oppimiseen.

Kouluttajat

Hanna Pinomaa, psykologi, paripsykoterapeutti, ICEEFT:n kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys
Susan M. Johnson, kliinisen psykologian professori (emerita), tunnekeskeisen pariterapian kehittäjä (8.5.2020 koulutuspäivä)
Lotta Heiskanen, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
Helena Toppari, psykologi, paripsykoterapeutti, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti

Koulutuksen sisältö

Lähiopetuspäivät (21 op)

SYKSY 2019
15-16.10.2019 Johdatus tunnekeskeiseen pariterapiaan.
19-20.11.2019 Vuorovaikutuskehän hahmottaminen ja reaktiiviset tunteet

KEVÄT 2020
21-22.1.2020 Terapeuttinen yhteistyösuhde ja arviointivaihe. Hoidon vaikuttavuuden arviointi.
11-12.2.2020 Tunnekeskeisen pariterapian työskentelyn syventäminen
10-11.3.2020 Turvallisen tunnesuhteen uudelleen rakentuminen
8.5.2020 Attachment Science as a Guide to Psychotherapy
9-10.6.2020 Terapeutin oma kiintymyssuhdehistoria. Mentalisaation näkökulma.

SYKSY 2020
8-9.9.2020 Parisuhteen haavat
3-4.11.2020 Erityisteemat – seksuaalisuus, riippuvuudet, häpeä

KEVÄT 2021
16-17.2.2021 Traumat ja parisuhde
13-14.4.2021 Parisuhteen turvallisen tunnesuhteen vahvistaminen

Kirjallisuus ja koulutusvideot (5 op)

Kirjallisuusopinnot ja koulutusvideot syventävät ja laajentavat tunnekeskeisen terapian teorian tietämystä ja siihen perustuvaa psykoterapeuttista osaamista.

Näyttökoe (5 op)

Koulutettavien videonauhoitteet parin kanssa hoidon kahdessa eri vaiheessa, joiden perusteella ICEEFT voi myöntää kansainvälisen pätevöitymisen menetelmään. ICEEFT perii pätevöitymisestä n. 400€ (600CAN$) suuruisen maksun. Lisätietoa pätevöitymisestä: https://iceeft.com/road-to-certification/

Koulutuksen hinta ja osallistujamäärä

5800€ + voimassa oleva arvonlisävero. Koulutusmaksu laskutetaan opiskelijan toiveen mukaan yhdessä, kolmessa tai kymmenessä maksuerässä.

Osallistujamäärä on max. 18 henkilöä.

Työnohjaus

Suorittaakseen kansainvälisen tunnekeskeisen pariterapeutin pätevöitymisen, koulutettava tarvitsee vähintään 8 työnohjaustuntia (60min). Työnohjauksen hinta on 120€/60min. Työnohjauksesta puolet on oltava yksilötyönohjausta. Puolet voi tapahtua ryhmätyönohjauksessa. Työnohjauksia on mahdollista sopia koulutuspäivien yhteyteen, varsinkin niille koulutettaville, jotka eivät asu Helsingin ympäristössä.

Tiedustelut ja koulutukseen ilmoittautuminen

Lotta Heiskanen, lotta.heiskanen(at)vaestoliitto.fi, puh. 09 2280 5255.

Opiskelijat valitaan hakemusjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi:

Varaa aika