Muut terapiat

Lapsiasioiden sovittelu

Lapsiasioiden sovittelu auttaa perheitä tilanteessa, jolloin toistuvat ristiriidat kuormittavat perheenjäsenten hyvinvointia. Sovittelussa voidaan keskittyä vanhempien tai vanhemman ja lapsen välisiin konflikteihin.

Vanhempien välejä saattaa kuormittaa esim. kasvatuserimielisyydet, vastuukysymykset tai kommunikaatiovaikeudet. Erotilanteessa tai eron jälkeen haasteeksi nousee usein lapsen asioista sopiminen kuten tapaamiset, asuminen ja huolto sekä yhteistyövanhemmuuden kysymykset. Vanhemman ja lapsen välisiä konflikteja syntyy puolestaan usein arkirytmin ja sääntöjen noudattamisessa, ruutuaikaan tai kouluasioiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Tällaisissa riita-asioissa asianosaiset tarvitsevat turvallisen ja rakentavan tilaisuuden tulla kuulluksi ja kohdatuksi pohtivassa ja myönteisessä ilmapiirissä. Lapsiasioiden sovittelu antaa vanhemmille konkreettisia välineitä ja keinoja kohdata ristiriitatilanteita perhesuhteissa. Asioissa eteenpäin pääseminen rauhoittaa perhesuhteita ja auttaa keskittymään toimivaan arkeen.

Aloitustapaamiselle vanhempien välisissä konflikteissa on kustannustehokasta, jos molemmat vanhemmat saapuvat paikalle. Toki vanhempi voi varata ajan vain itselleen, mikäli haluaa pohtia tilannetta sekä ohjausta ja neuvontaa. Vanhemman ja lapsen välisissä ristiriidoissa alkuarvio on hyvä tehdä ensikäynnillä aikuisten kesken.

Varaa aika lapsiasioiden sovitteluun nettiajanvarauksesta, Sirpa Pitkäniitylle tai Heli Vaaraselle.

Uusperheneuvonta

Uusperheneuvonta on tavallisesti lyhytkestoista ja se voi olla luonteeltaan ennaltaehkäisevää, tietoa antavaa, konsultoivaa, terapiaa tai kriisiapua. Uusperheneuvonta on matalan kynnyksen apua eikä ole olemassa erityisiä kriteerejä tai vaatimuksia sille, milloin siihen voi hakeutua.

Uusperheneuvonnassa voidaan käsitellä uusperheen dynamiikkaa, vuorovaikutusta, parisuhdetta, suhdetta lapsiin, lasten välisiä suhteita, suhteita ex-puolisoihin tai sukulaisiin, uusparisuhteen ja uusperheen herättämiä tunteita, haasteita tai ongelmia. Uusperheneuvonnassa voidaan keskustella uusperheen kehitysvaiheista, rajoista, perinteistä, ex-perheiden historioista, uusperheen perheytymisestä, perhejuhlista tai muista käytännön järjestelyistä uusperheessä. Myös ajankäyttö, uusperheen pelisäännöt, perhepalaverit ja roolit uusperheen aikuisina ja vanhempina ovat yleisiä uusperheneuvonnassa käsiteltäviä asioita.

Uusperheneuvontaan voi tulla kuka tahansa uusperheasioista kiinnostunut. Apua hakeva voi olla itse uusparisuhteessa tai olla uusperheenjäsen tai kuulua uusperheen lähipiiriin. Uusperheneuvonta antaa tietoa, tukea, työkaluja ja toivoa uusperheen haasteisiin.

Varaa aika uusperheneuvontaan valitsemalla nettiajanvarauksesta 90 min.

Varaa aika